top of page

Újdonságok a jelölési rendeletről: Összefoglaló a 2023.11.24-ei Közleményről

2023. november 24-én a Bizottság C/2023/1190 Közleménye kiegészítéseket, pontosításokat tett az (EU) 2021/2117-es rendelettel bevezetésre kerülő, borok címkézésére vonatkozó szabályzat kapcsán.EU bizottság kiegészítő közlemény a jelölési rendelethez

A 12 oldalas dokumentum ide kattintva tekinthető meg. Mi végigolvastuk, hogy önnek ne kelljen.


Cikkünk a feltett kérdésekre adott válaszokat csoportosítja kategóriák szerint. Kiemeltük, hogyan is szükséges az új információk megjelenítése fizikai és elektronikus jelölési formák esetében, és arra is kitérünk, hogy pontosan milyen állapotú borokat és pezsgőket tekint az EU elkészültnek, amelyek, ha december 8-a előtt elérik ezt a stádiumot, mentesülnek az új jelölési előírások alól.


Általános kérdések


Az új kötelező információk feltüntetése a címkéken


A Közlemény megerősíti, hogy az új kötelező információkat ugyanabban a látómezőben kell megjeleníteni, ahol a többi kötelező adat is látható, úgy, hogy a tárolóedény (pl. palack) elfordítása nélkül is egyszerre olvasható legyen minden adat. Mindez kitörölhetetlen betűkkel, az információ egyértelmű megkülönböztethetőségével kell, hogy megjelenítve legyen.


Azonos látómezőn belülre kell kerüljön…


Minden adat címkén történő megjelölése esetén:

 • a szőlőből készült termék kategóriájának megnevezése (“alkoholmentesített” / “részben alkoholmentesített” kifejezések is), kivéve: “oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel” (OEM) vagy “oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel” (OFJ) ellátott termékek,

 • a tényleges alkoholtartalom térfogatszázaléka,

 • a származás feltüntetése,

 • a nettó űrtartalom, bizonyos termékkategóriák esetében a termelő, esetenként az eladó neve,

 • a nettó űrtartalom,

 • pezsgők kategóriái esetében a cukortartalom,

 • a tápértékjelölés,

 • az összetevők,

 • és az alkoholmentesítési eljáráson átesett, szőlőből készült termékek esetében a minőségmegőrzési idő.

QR-kódok használata esetén hasonlóan a látómezőn belül kell lennie:

 • a QR-kódnak / elektronikus jelölésnek,

 • az energiaértéknek (a csomagoláson vagy a címkén).


QR-kódok használata esetén is kötelezően a fizikai tárolóedényen / palackon kell lennie, de nem feltétlenül a látómezőn belül:

 • az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagoknak,

 • az importőr megjelölésének,

 • a tételszámnak,

 • és alkoholmentesített borok esetén a minőségmegőrzési időnek.


A 2023. december 8. előtti borok helyzete


A december 8-tól kezdődően forgalomba hozott borok esetében egyértelmű a helyzet, ott az új jelölési szabályzat maradéktalan betartására van szükség.


Minden olyan bor, ami december 8-a előtt került “előállításra”, változtatások nélkül forgalomba hozható.

De mit tekint az EU előállított bornak?


Borok esetén a kizárólag zúzott vagy nem zúzott friss szőlő vagy szőlőmust teljes vagy részleges alkoholos erjedése által nyert termék tekinthető előállítottnak.


Pezsgők esetén csak a második erjesztés megtörténtével és az alkoholtartalomra és a túlnyomásra vonatkozó feltételek teljesülésével tekinthetünk a termékre előállítottként.


Ez azt is jelenti, hogy az elkészítés vagy elegyítés hiába történt 2023. december 8. előtt, ez még önmagában nem elegendő feltétel a jelölési mentesüléshez, ha a fenti kritériumok nem teljesülnek.


Ki ellenőrzi a címkézési szabályok betartását és az előállítottságnak való megfelelést?


A vonatkozó szabályokat a tagállami hatóságoknak kell betartatniuk a termelőkkel. Importált borok esetén a december 8. előtt behozott borok és pezsgők szintén jogosultak a mentességre.


Az összetevők és allergének felsorolása


A szabály betartása érdekében az összetevők felsorolását az “összetevők” szót tartalmazó kifejezés kell, hogy megelőzze.


Az élelmiszer előállításakor való felhasználás időpontjában mért tömeg szerinti csökkenő sorrendben kell mindent megjeleníteni. Azok az összetevők, amelyek 2%-nál kisebb arányban találhatóak meg a késztermékben, más sorrendben is felsorolhatóak.


Minden olyan, a bor előállítása során használt allergiát vagy intoleranciát okozó adalékanyagot és technológiai segédanyagot fel kell tüntetni, amely a késztermékben még jelen van, akár megváltozott formában is.


Az alkoholtartalom-növelésre használt anyagokat is meg kell jeleníteni a felsorolásban. A szőlőmustsűrítmény és a finomított szőlőmustsűrítmény megjelölése helyettesíthető a “szőlőmustsűrítmény” kifejezéssel, a szacharózt viszont külön kell felsorolni, amit bármilyen típusú szacharóz esetén lehetséges “cukor” megnevezéssel helyettesíteni.


Az élesztőket ezzel szemben nem szükséges összetevőként felsorolni, kivéve a mannoprotein alapú élesztőt, mivel az adalékanyagnak minősül.


Must vagy szőlő?


Az összetevők megjelölésekor a bor fő összetevőjét alkotó nyersanyagok megjelölése történhet annak a pontos megadásával, hogy szőlőt, zúzott szőlőt és/vagy szőlőmustot használtak-e fel, de minden esetben elegendő a szőlő kifejezés használata is.


Az allergén anyagok feltüntetése


Ha az összetevők a címkén lesznek felsorolva…


Akkor minden allergiát vagy intoleranciát okozó anyagot meg kell jeleníteni az összetevők között olyan szedéssel (betűtípussal, stílussal vagy háttérszínnel), ami egyértelműen elkülönül a többi felsorolt összetevőtől.


Ha az összetevők QR-kódon vagy egyéb elektronikus úton lesznek felsorolva…


Akkor minden allergiát vagy intoleranciát okozó anyagot fel kell tüntetni a csomagoláson vagy a rögzített címkén. Megjelenésük előtt fel kell tüntetni a “tartalmaz” szót, amelyet a megfelelő anyagok vagy termékek neve követ. Ezt a Winefo QR-kódjai maradéktalanul betartják.


Az allergén anyagokat mindenképp fizikai formában kell listázni a borok és a pezsgők címkéjén, csomagolásán.


Tápértékjelölés


Kiszámítás vagy bevizsgálás?


A hatályos rendelet alapján a megjelölendő értékek átlagértékek, amelyeket:

 • akár az előállító által végzett vizsgálatokkal,

 • vagy a felhasznált összetevők ismert vagy tényleges átlagértékeiből kiszámolva,

 • vagy pedig az általánosan meghatározott és elfogadott adatok alapján kell megjelölni.


Táblázat vagy egyéb jelölés?


Amennyiben elegendő hely áll rendelkezésre a csomagoláson vagy a címkén, a rendelet előírja a tápértékjelölés táblázatos formátumú, sorba igazított számokkal ellátott feltüntetését.


Ha viszont nincs elég hely, az információkat elegendő egymás utáni sorokba írva megadni. A kötelezően megjelenítendő elemek (energiatartalom, zsír- és telítettzsírsav-tartalom, szénhidráttartalom, cukortartalom, fehérjetartalom és sótartalom) esetében a sorrend a következő: Energia, zsír (amelyből telített zsírsavak), szénhidrát (amelyből cukrok), fehérje, só.


Tápértékek QR-kóddal


QR-kódok alkalmazása esetén mindenképpen táblázatos formában, sorba igazított számokkal kell megadni minden adatot. Ezt a Winefo megoldása automatikusan ebben az elrendezésben készíti el. Az elektronikus megoldások esetén is kötelező az energiaérték fizikai csomagoláson vagy címkén történő megjelölése, amit az “E” jel és az érték használatával kell megadni.


Például így:


E: 259 kJ / 62 Kcal (100 ml-ben)


Fontos: az energiatartalmat és tápértéket 100g-ra vagy 100ml-re vonatkozóan kell kifejezni, más formátum nem elfogadható!


Ha a bor vagy pezsgő energiatartalma vagy bizonyos tápanyagok mennyisége elhanyagolható, a számszerűsítés helyett elegendő az “Elhanyagolható mennyiségű …-t tartalmaz” szöveg feltüntetése a tápértékjelölés közvetlen közelében.


Eltérő tételek energia- és tápanyagtartalma


A termelés jellegéből adódóan lehetnek eltérések a tételek között, ezért az energiatartalmat és a tápanyagok mennyiségét átlagértékként kell megjelölni, ami az az érték, amely a legjobban mutatja az adott élelmiszer által tartalmazott tápanyag mennyiségét, de tükrözi a természetes eltéréseket is.


A borok és pezsgők életkora során történő változások miatt az értékesítéskori állapotra kell vonatkoznia a megjelölt adatoknak.


Az alkoholtartalom feltüntetésére külön tűréshatár és külön útmuató érhető el. Minden esetben az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 44. cikkének tűréshatárra vonatkozó szabályai alkalmazandók.


Használható karakterek a címkén


A rendelet azt is előírja, hogy az adatok megjelenítésére használt betűk a fizikai csomagoláson vagy címkén legalább 1,2 mm méretűek legyenek, függetlenül a karakterformától.


Az elektronikus jelölés


Milyen rendszereket használhatnak a termelők?


Erre vonatkozóan nincs egyértelmű iránymutatás az EU részéről.


Az egyetlen kritérium az, hogy az alkalmazandó rendszer nem gyűjthet és nem követhet nyomon felhasználói adatokat. Bármilyen elektronikus eszköz vagy e-címke használható az elektronikus jelölésre (QR, 2D, 1D, chip), ami okostelefon segítségével lehívható linket biztosít. Fontos: bizonyos ingyenes QR-kód generátorok átirányítással mérik a beolvasások számát, ami adatgyűjtésnek minősül. Ezek használata egy köztes hivatkozásra tereli a fogyasztókat, ami méréssel jár, így ez sem megengedett.


Az elektronikus jelölés megfelelő elhelyezése


Fontos a megfelelő láthatóság. A kötelező adatokhoz hasonlóan a jelölés közvetlenül a csomagolásra vagy a címkére kell, hogy kerüljön, feltűnő helyen, könnyen látható módon. Jól olvashatónak, és letörölhetetlennek kell lennie, valamint más vizuális, írott vagy képi anyagok sem vonhatják el a figyelmet róla.


Fontos, hogy a tartalmakat olyan formátumban kell a hivatkozások mögé elhelyezni, hogy az egyszerű és közvetlen legyen, és hasonlítson arra, ahogy a csomagolásra kerülnének ugyanazon információk. A Winefo megoldása erre 100%-ban alkalmas.


Meddig legyen elérhető a QR-kódok mögötti hivatkozás?


A rendelet egységesíti az elektronikus jelölési hivatkozás és a címkéken elérhető adatok elérhetőségét, így a hivatkozásoknak is addig kell elérhetőnek lenniük, amíg az adott termék alkalmas marad a szokásos tárolási körülmények között történő fogyasztásra. Bárminemű változás az élelmiszer-vállalkozók felelőssége.


Lehet-e matricát, külön címkét használni a QR-kódokhoz?


Hivatalosan nem tiltott megközelítés a matrica használata, de nem javasoljuk ezt a megoldást.


A szabályozás kiköti, hogy a címkék nem lehetnek könnyen eltávolíthatóak, így csak olyan matricák használata lehetséges, amik garantáltan nem sérülnek meg vagy esnek le a raktározás, szállítás és az eladás során.


Ha mégis a matricák használatára esik a választás, annak is a látótéren belülre kell kerülnie, egy külön címmel, ami ez: "Összetevők és tápérték". Az energiaértéknek ebben az esetben is a fizikai csomagoláson kell lennie, de ez lehet a matricán is.


Hivatkozhat-e a QR-kód a termelő weboldalára?


Újdonság!


Korábban nem volt erről egységes álláspont, ezért a Winefo megoldása eddig nem kattintható formában megjelenítette a termelők által megadott weboldalt. Ezt megszüntettük.


A Bizottság úgy ítélte meg, hogy mivel adatgyűjtés, nyomonkövetés, valamint értékesítési vagy egyéb marketingcélú információk közlése tilos, a termelő weboldalának megjelölése is ebbe a kategóriába tartozik, így ez nem megengedett.


Lehet több QR-kódot használni ugyanazon címkén?


A rendelet előírja, hogy a tájékoztatás nem lehet megtévesztő, bizonytalanul értelmezhető a fogyasztókra nézve. Viszont: a megfogalmazás csak arra utal, hogy további elektronikusan elérhető információk feltüntetése nem történhet a kötelező információk megjelenítésére szánt hely rovására.


Tehát: a további QR-kódok használata nem tilos, de nem vezetheti félre a jelölés a fogyasztókat, nem csökkenthetik a rendelkezésre álló helyet, és egyértelműen el kell különíteni a kötelező adatok megjelenítésére szánt hivatkozástól.


Elegendő-e a QR-kódot pl. egy i-betűvel jelölni, ami a fogyasztók tájékoztatására utal?


Nem. A rendelet előírja, hogy a megjelenítés egyértelmű legyen, és az általános kifejezéseket vagy szimbólumokat nem tekinti annak. Ha a QR-kód mögött az összetevők felsorolása található, hasonlóan a fizikai jelölésnél, meg kell jeleníteni az “összetevők” szót.


Ki ellenőrzi az elektronikus jelölések mögötti hivatkozások jogszerűségét?

Hasonlóan a termékek címkézésének és kiszerelésének ellenőrzéséhez, ezt is ugyanazon tagállami hatóságnak kell ellátnia.


Lehet-e olyan QR-kódot használni, ami az európai gyártmánykód (EAN-kód) szerepét is betölti a kötelező adatok megjelenítésével együtt?


Igen, de csak akkor, ha a szkennelés során egyértelműen elkülöníthetőek a kereskedelmi szereplőknek szánt (EAN-információk az áru azonosításra) és a fogyasztóknak szánt információk. Mindenképp el kell különíteni a fogyasztókra nézve nem szükséges adatokat.


Ezt a megoldást a Winefo csapata nem javasolja, mivel jelen állás szerint (2023.11.29.) nem egyértelmű, hogyan minősül teljesen elkülönítettnek az elektronikus felületen az eltérő szereplőknek szánt információ.


Használható címkére nyomtatott weboldalcím QR-kód helyett?


Nem. A kötelező adatokat oly módon kell jelölni, hogy azok géppel olvasható kódként működve biztosítsanak azonnali hozzáférést. A weboldalcímek nem tartoznak ebbe a kategóriába, mivel azokat be kell gépelnie a fogyasztónak.


Mit tekint a rendelet “marketingcélnak”?


Minden olyan tevékenységet és információt, ami nem a kötelező információk semleges, objektív környezetben történő feltüntetését jelenti. Nem megengedettek tehát olyan üzenetek, amelyek az olvasót vásárlásra ösztönzik akár közvetlenül, pl. hivatkozásokkal, akár közvetetten, pl. formatervezési mintákkal, vizuális elemekkel, grafikákkal, kifejezésekkel és nyilatkozatokkal, amelyek a fogyasztó tetszését kívánják elnyerni.


Reméljük, hogy összefoglalónk segített a rendelet és a kiegészítő közlemény átfogó megértésében. További kérdések esetén vegye fel velünk a kapcsolatot, szívesen segítünk!


Comments


bottom of page