top of page

Политика за поверителност

Политика за поверителност

С настоящото Mixie Digital S.L. ви информира за своята Политика за поверителност по отношение на обработката и защитата на личните данни на потребителите и клиентите, които могат да бъдат събрани чрез навигация или възлагане на услуги чрез уебсайта www.winefo.eu.

В тази връзка Mixie Digital S.L. гарантира спазването на действащото законодателство за защита на личните данни, отразено в Органичен закон 3/2018 от 5 декември 2018 г. относно Закона за защита на личните данни и гарантиране на цифровите права (PDPL GDR). Тя също така спазва Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица (ОРЗД).

Използването на уебсайта представлява приемане на настоящата Политика за поверителност, както и на условията, включени в Правното известие.

Самоличност на отговорника

Собственик: Mixie Digital S.L.

NIF/VAT: ESB01658152

Регистриран адрес: Calle Urbieta 18 5D, 20006 San Sebastián (Gipuzkoa), Испания

Имейл: info@mixiedigital.com

Уебсайт: www.mixiedigital.com

Принципи, прилагани при обработката на данни

При обработката на вашите лични данни Mixie Digital S.L. ще прилага следните принципи, които отговарят на новите европейски разпоредби за защита на данните:

Принцип на законосъобразност, вярност и прозрачност: Mixie Digital S.L. винаги ще изисква съгласие за обработката на Вашите лични данни, която може да бъде за една или повече конкретни цели, за които ще бъдете информирани предварително при абсолютна прозрачност.

Принцип на свеждане на данните до минимум: Mixie Digital S.L. ще изисква само данните, които са строго необходими за целта или целите, за които са поискани.

Принцип на ограничаване на периода на съхранение: Данните ще се съхраняват толкова дълго, колкото е строго необходимо за целта или целите на обработката.

Mixie Digital S.L. ще ви уведоми за съответния период на съхранение в съответствие с предвидената цел. В случай на абонаменти Mixie Digital S.L. периодично ще преглежда списъците и ще изтрива всички записи, които не са били активни за значителен период от време.

Принцип на цялостност и поверителност: Вашите данни ще бъдат обработвани по начин, който гарантира тяхната сигурност, поверителност и цялостност.

Знайте, че Mixie Digital S.L. взема необходимите предпазни мерки, за да избегне неоторизиран достъп или неправилно използване на данните на своите потребители от трети страни.

Събиране на лични данни

Не е необходимо да предоставяте никакви лични данни, за да разглеждате www.winefo.eu . По-долу са посочени случаите, в които все пак предоставяте личните си данни:

 • Като се свържете с нас чрез формите за контакт или ни изпратите имейл.

 • Когато публикувате коментар към статия или страница.

 • Като се регистрирате във формуляр за абонамент или бюлетин, който Mixie Digital S.L. управлява с MailChimp.

 

Вашите права

Mixie Digital S.L. ви уведомява, че имате право на вашите лични данни:

 • да поискате достъп до съхраняваните данни.

 • Да поискате коригиране или анулиране.

 • Да поискате ограничаване на обработката им.

 • Да се противопоставите на обработката им.

 • Да поискате преносимост на данните си.

Упражняването на тези права е от личен характер и следователно трябва да бъде упражнено пряко от заинтересованата страна, като тя поиска това директно от Mixie Digital S.L., което означава, че всеки клиент, абонат или сътрудник, който е предоставил своите данни по всяко време, може да се свърже с Mixie Digital S.L. и да поиска подробности за съхранените данни и начина, по който са получени, да поиска тяхното коригиране, да поиска преносимост на личните си данни, да се противопостави на обработката им, да ограничи използването им или да поиска анулиране на тези данни в досиетата на Mixie Digital S.L.

Ако желаете да упражните правата си на достъп, коригиране, анулиране, преносимост и възражение, трябва да изпратите имейл на адрес info@mixiedigital.com заедно с валидни законови доказателства, като например фотокопие на личната ви карта или еквивалент.

Имате право на ефективна съдебна защита и на подаване на жалба до надзорния орган, в този случай Испанската агенция за защита на данните, ако смятате, че обработката на отнасящите се до вас лични данни нарушава Регламента.

 

Цел на обработката на лични данни

Когато се свързвате с уебсайта, за да изпратите имейл на Mixie Digital S.L., да се абонирате за бюлетина или да сключите договор, вие предоставяте лична информация, за която Mixie Digital S.L. отговаря. Тази информация може да включва лични данни като вашия IP адрес, име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер и друга информация.

Личните данни и целта на обработката им от страна на Mixie Digital S.L. варират в зависимост от системата за събиране на информация:

Формуляри за контакт: Mixie Digital S.L. изисква лични данни, които могат да включват име и фамилия, фирма, имейл адрес, телефонен номер и адрес на уебсайта ви, за да отговори на вашите запитвания.

 

Mixie Digital S.L. използва тези данни, за да отговори на всички съобщения, въпроси, оплаквания, коментари или притеснения, които може да имате във връзка с информацията, включена в уебсайта, услугите, предоставяни чрез уебсайта, обработката на вашите лични данни, въпроси относно правните текстове, включени в уебсайта, както и всякакви други въпроси, които може да имате и които не са предмет на условията на уебсайта или на договора.

 

Формуляри за абонамент за съдържание: Mixie Digital S.L. изисква следните лични данни: Име и фамилия, фирма, имейл адрес, телефонен номер и адрес на вашия уебсайт, за да управлява списъка с абонати, да изпраща бюлетина на Mixie Digital S.L., промоции и специални промоции. Данните, които предоставяте на Mixie Digital S.L., ще бъдат разположени на сървърите на The Rocket Science Group LLC d/b/a, със седалище в САЩ. (Mailchimp).

Съществуват и други цели, за които Mixie Digital S.L. обработва Вашите лични данни:

 • За да се гарантира спазването на условията, посочени в Правното известие и приложимото законодателство. Това може да включва разработването на инструменти и алгоритми, които помагат на този Уебсайт да гарантира поверителността на личните данни, които събира.

 • За да поддържа и подобрява услугите, предлагани от този Уебсайт.

 • За анализиране на сърфирането. Mixie Digital S.L. събира други неидентифициращи данни, получени чрез използването на "бисквитки", които се изтеглят на Вашия компютър, когато разглеждате уебсайта, чиито характеристики и цел са подробно описани в Политиката за "бисквитките".

 • Управление на социалните медии. Mixie Digital S.L. има присъствие в социалните медии. Ако станете последовател на социалните медии на Mixie Digital S.L., обработката на лични данни ще се урежда от този раздел, както и от условията за ползване, политиките за поверителност и правилата за достъп, които се отнасят за съответната социална медия във всеки отделен случай и които предварително сте приели.

Mixie Digital S.L. ще обработва Вашите лични данни с цел правилно управление на своето присъствие в социалните медии, предоставяне на информация за своите дейности, продукти или услуги, както и за всяка друга цел, разрешена от разпоредбите за социалните медии.

При никакви обстоятелства Mixie Digital S.L. няма да използва профили на последователи в социалните медии за изпращане на индивидуални реклами.

Сигурност на личните данни

За да защити Вашите лични данни, Mixie Digital S.L. предприема всички разумни предпазни мерки и следва най-добрите практики в бранша, за да предотврати тяхната загуба, злоупотреба, неправомерен достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Хостингът на уебсайта се управлява от WIX. Сигурността на вашите данни е гарантирана, тъй като те предприемат всички необходими мерки за сигурност. Вижте тяхната политика за поверителност за повече информация.

Политика за бисквитките

За правилното функциониране на този уебсайт е необходимо използването на "бисквитки", които представляват информация, съхранявана във вашия уеб браузър.

Цялата информация относно политиката за събиране, целта и обработката на бисквитките се намира на страницата "Политика за бисквитките".

Легитимация за обработка на данни

Вашето изрично съгласие е правното основание за обработката на данните ви.

За да се свържете с Mixie Digital S.L., да се абонирате за информационен бюлетин или да правите коментари на този уебсайт, трябва да приемете настоящата Политика за поверителност.

Категории лични данни

Категориите лични данни, обработвани от Mixie Digital S.L., включват:

 • Идентифициране на данни.

 • Запазване на лични данни

 • Личните данни, предоставени от Вас на Mixie Digital S.L., ще бъдат съхранявани, докато не поискате тяхното изтриване.

Получатели на лични данни

 • Mailchimp The Rocket Science Group LLC d/b/a , със седалище в САЩ.
  За повече информация: https://mailchimp.com
  The Rocket Science Group LLC d/b/a обработва данни с цел предоставяне на своите имейл услуги на Mixie Digital.

 • Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. дружество в Делауер, чието седалище се намира на адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, САЩ ("Google"). За повече информация: https://analytics.google.com
  Google Analytics използва "бисквитки", които представляват текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на Mixie Digital S.L. да анализира как потребителите използват уебсайта. Генерираната от "бисквитката" информация за използването на уебсайта от Ваша страна (включително Вашия IP адрес) се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ.

 • WIX.com Ltd е хост на този уебсайт и доставчик на различни приложения и услуги, използвани на този уебсайт, включително, но не само, на инфраструктурата и формата за контакт. WIX.com Ltd е със седалище в 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ирландия. Информацията, генерирана на този сайт, се съхранява от тях в Ирландия.

 

Разглеждане на уебсайта

Когато сърфирате в Уебсайта, могат да бъдат събрани неидентифициращи данни, които могат да включват IP адрес, геолокализация, запис на начина на използване на услугите и сайтовете, навици на сърфиране и други данни, които не могат да бъдат използвани за идентифицирането ви.

Уебсайтът използва следните услуги за анализ на трети страни:

Google Analytics

Mixie Digital S.L. използва събраната информация, за да извлича статистически данни, да анализира тенденциите, да администрира сайта, да проучва моделите на сърфиране и да събира демографска информация.

WIX.com

Mixie Digital S.L. използва събраната информация, за да извлича статистически данни, да анализира тенденциите, да администрира сайта, да проучва моделите на сърфиране и да събира демографска информация, както и да се свързва с вас и да управлява всички други аспекти на този уебсайт.

Точност и достоверност на личните данни

Вие се съгласявате, че информацията, предоставена на Mixie Digital S.L., ще бъде точна, пълна, прецизна и в сила, както и че ще бъде актуализирана.

Като Потребител на Уебсайта Вие носите пълната отговорност за истинността и верността на данните, които предоставяте на сайта, и Mixie Digital S.L. няма да носи отговорност в това отношение.

Приемане и съгласие

В качеството си на Потребител на Уебсайта Вие декларирате, че сте информирани за условията относно защитата на личните данни, че приемате и се съгласявате те да бъдат обработвани от Mixie Digital S.L. по начина и за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.

Отменяемост

Ако желаете да упражните правата си на достъп, коригиране, анулиране, преносимост и възражение, трябва да изпратите имейл на адрес info@mixiedigital.com заедно с валидно правно доказателство, като например фотокопие на личната Ви карта или еквивалент.

Упражняването на Вашите права не включва данни, които Mixie Digital S.L. е задължена да съхранява за административни, правни цели или за целите на сигурността.

Промени в политиката за поверителност

Mixie Digital S.L. си запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност, за да я адаптира към ново законодателство или съдебна практика, както и към практиките в бранша.

Тези политики ще останат в сила, докато не бъдат променени с други надлежно публикувани политики.

bottom of page